eg stend eg seddu

Foto: Vossa Jazz/Odin Drønen

Andektig andremann

20. mars 2016

Gamlekinoen søndags kveld. Tre hundre og femti i dei raude plysjseta. Heilt knyst. “Eg stend, eg, seddu. Eg stod her i fjor og, seddu.” Henrik Mestad sin Olav H. Hauge-monolog…

Arkiv