Derya Turkan

Jon Balkes Siwan, Foto: Vossa Jazz/Runhild Heggem

Siwan henta verda heim til Voss

8. april 2022

Siwan stod for ei verdig opning av festivalen.

Jon Balkes Siwan

8. april 2022

Siwan er ei musikalsk eventyrreise, med ein rik, historisk bakgrunn og nokre grunnverdiar som vert spegla i komposisjonar og musisering: Samarbeid, toleranse og sameksistens.

Arkiv