Merkelappar: bubliczki

Bubliczki og Molland trio

Eit møte mellom det energiske og det kjenslevare og mellom ulike europeiske musikkartar og tradisjonar!