Breaking

Breaking og skating til barske beats

28. mars 2015

Voss sentrum eller South Bronx, New York City, ikkje godt å sjå forskjellen, for dei små vossingane visste å slå seg laus i breake-ringen. Hip Hop beatsane breidde seg over…

Arkiv