Arctic Ice Music Ensemble

Foto: Vossa Jazz/Olav Aga

Isklåre inntrykk

10. april 2022

Ut or myrkret trer ein hettekledd skapning, som avdukar det urgamle, det ævelege, ein isskulptur med skjær av blått. Som den var hogga ut av isen frå eit fjellvatn langt nord, som skin som om den ljoser av seg sjølv.

Arkiv