adrian myhr

Inger Hannisdal Ensemble (Foto: Vossa Jazz/Odin Drønen)

Setesdalen->Orienten->Stasjonen

10. april 2022

Toget på “Stationen” tok oss med på ei reise gjennom både vande og ukjende landskap. Den tuffande ljoden frå lokomotivet vart erstatta med ljoden av ein travel marknad på den…

Inger Hannisdal Ensemble

9. april 2022

Mikrotonale melodiar og modal improvisasjon!

Arkiv