Uncategorized

Vossa Jazz har nytt programråd!

Nytt for festivalen i 2024 er etableringa eit kunstnarisk råd som skal samarbeide tett med festivalleinga om å utarbeide programmet for 2024. Dette for å sikre den kunstnariske kvaliteten i

Les meir »
Vossajazz/Olav Aga

Paal Peace, Large Love

Storstilt stemning i Vossasalen når sjølvaste Paal «Peace» Nilssen-Love med sin ærverdige eining atter ein gong viser kva musikk eigentleg handlar om. Den unike miksen av menneskje som kjem saman

Les meir »

To ekstra konsertar!

Fredag kl. 21.00 i Pentagon: Frå psykosekroken med Stian Carstensen Desse, og flere kuriøse spørsmål, vil bli belyst frå både normale og sinnsjuke perspektiv (Stian har vore sinnsjuk, så han

Les meir »

Buss heim på bygda

Vossa Jazz ynskjer å leggja til rette for samkøyring og har i samarbeid med Tide sett opp Sharebus-ruter heim frå festivalen etter fredagens og laurdagens konsertar. Det er avgrensa tal plassar,

Les meir »