Arkiv: Nyhende

Trude på Park

Snakkast om eit år!

TUSEN takk til alle musikarne, publikum, gjester, samarbeidspartnarar og medarbeidarar! Festivalen har vore svært vellukka og me gler oss allereie til neste år – merk deg datoane 18.-20. mars 2016!

Live Maria Roggen

Tekstane til Tingingsverket

Live Maria Roggen sine tekstar har vore diskutert, tolka, omtala  sitert og feilsitert etter Tingingsverket Apukaluptein – The Uncovering si urframføring laurdag i Vossasalen. Me legg ut tekstane her og avslører at forfattaren sjølv hadde klimaendringar, som me merkar meir og meir av, i tankane. Ho skriv om korleis menneska handterer trugsmåla og katastrofene som… Les meir »

Eit rocka gutekor i Vangskyrkja

Ei fullsett Vangskyrkje tok i mot Real Ones – og forventningane var høge etter gode omtaler og rykte frå tidligare konsertar. Real Ones klarar å blanda inn element av folk og rock i ”Misa Criolla” som gjer dette til ei spesiell oppleving. Vokalharmonisering i beste korstil gjev ein ytterlegare dimensjon til Real Ones og bidreg til… Les meir »