Nyhende

Ekstreme dansarar komne til Voss

23. mars 2009

I strålande solskin måndag ettermiddag kom toget frå Oslo til Voss stasjon med mellom andre dansarar og koreograf Francesco Scavetta om bord. Dei skal øva fram mot Ekstremjazz konsert-framsyninga som har fått…

Velkomen til….

18. mars 2009

Festivalutstillinga 2009 Oddvar Torsheim.

Godt resultat for Vossa Jazz 2008

18. mars 2009

Styret i Vossa Jazz har på siste styremøte vedteke rekneskapen for 2008. Den syner eit overskot på 569 000 slik at ein no har snudd den negative eigenkapitalen til 247…

Øving til “Fargespill – fleire fargar på Voss” er godt i gang!

16. mars 2009

Badnajazz sitt Tingingsverk “Fargespill – fleire fargar på Voss” har hatt fleire øvingar saman med kunstnarlege leiarar Ole Hamre Sissel Saue og Hilde Sol Erdal. Det er born og ungdom…

Arkiv