Plateslepp med UNGjaJAZZja

hell

 UNGjaJAZZja er Vossa Jazz si ungdomssatsing og 5. joledag var det duka for plateslepp for banda String Thing BBE HellRokFinFos og Arrigato. Alle banda var tilstades og spelte låtar frå den rykande ferske CDen. Desse unge musikarane har felles øving kvar veke under leiing av Jonas Vedde Ødegård. Vossa Jazz ynskjer til lukke med CDeen!

Del gjerne!