Konsert til støtte for brannofra i Lærdal

berit_opheim_0

Det gjer me med å sende ei musikalsk helsing me skipar til ein konsert der desse  deltek:

  • Linda Eide
  • Berit Opheim
  • Håkon Høgemo
  • Einar Mjølsnes
  • Tom Karlsrud
  • Kåre Opheim
  • Twang Gang
  • The Vossa Rebels
  • Bendik & Einar

Alle stiller opp gratis og midlane som kjem inn skal nyttast til aktivitetsskapande tiltak for born og unge i Lærdal.

Velkomen til konsert i Voss kulturhus sundag 28. januar klokka 18:00. Konserten kostar 200 – per person.

Det er oppretta ein konto der bedrifter og andre som har lyst kan setje inn pengar: 9581.13.35615.

Del gjerne!