laurdag 8. apr - 11:00

Me er så heldige å ha med oss studentar frå Jazzlinja i Trondheim som skal overraska oss alle med ein eller annan type konsert på torget. Kva som skal skje er topphemmeleg, men me kan nok lova at det vert mogelegheiter for å delta og at det vert rom for musikk, improvisasjon og leik. I tillegg har me med oss frittgåande elevar frå Voss Folkehøgskule som skal aktivisera dei som ynskjer det. Møt opp og bli med på moroa!