Vossa Jazz lauget

Vossa Jazz-lauget er ein stolt og viktig samarbeidspartnar og er festivalen sin hovudsponsor. Desse er medlem i lauget i 2017:

Voss Resort

Voss Sparebank

Voss Møbel og Tre

Vekselbanken

Vangen Elektriske

Sparebanken Vest

Revisjon Voss

Myrkdalen Fjellandsby

Kveik

HMV

Erik og Egil

Voss Fellesbryggeri

Amfi

Accountor

Park Hotel Vossevangen

Proaktiv Eiendomsmegling Voss

Indre Hordaland Miljøverk

Vossakjøt

Fleire:
Azets Insight AS avd. Voss
Hordaland Bladdrift AS
Montasje Kompagniet AS
NSB
Voss Energi AS