Vossa Jazz lauget

Vossa Jazz-lauget er ein stolt og viktig samarbeidspartnar og er festivalen sin hovudsponsor. Desse er medlem i lauget i 2017:

Voss Resort

Voss Sparebank

Voss Møbel og Tre

Vekselbanken

Vangen Elektriske

Sparebanken Vest

Revisjon Voss

Myrkdalen Fjellandsby

Kveik

HMV

Erik og Egil

Voss Bryggeri

Borgen Advokatar

Amfi

Accountor

Park Hotell Vossevangen

Proaktiv Eiendomsmegling Voss

Indre Hordaland Miljøverk

 

Hordaland Bladdrift AS
MidgardGruppen
Montasje Kompagniet AS
NSB
Visma Services Norge AS avd. Voss
Voss Energi AS
Vossakjøt