Vossa Jazz-lauget er ein stolt og viktig samarbeidspartnar og er festivalen sin hovudsponsor. Desse er medlem i lauget i 2017:

Accountor
Amfi Voss
Borgen Advokatar AS
HMV Voss AS
Hordaland Bladdrift AS
Kveik AS
MidgardGruppen
Montasje Kompagniet AS
Myrkdalen Fjellandsby AS
Indre Hordaland Miljøverk IKS
Revisjon Voss AS
NSB
Park Hotel Vossevangen
Proaktiv Voss Eiendomsmegling
Sparebanken Vest
Vangen Elektriske AS
Visma Services Norge AS avd. Voss
Voss Energi AS
Voss Møbel & Tre
Voss Resort
Voss Sparebank 
Voss Veksel- og Landmandsbank ASA
Vossakjøt